Informacja

W związku z niemożliwością zwołania wyborczego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia spowodowaną trwającym stanem epidemidemicznym, Zarząd Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych informuje, że na podstawie Prawa o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989r (Dz.U Nr 20, poz. 104, zm. Dz.U. z 2020r poz. 1086, Dz.U. z 2020r r poz. 695), art. 10 p. 1f, nadal trwa kadencja dotychczasowych władz Stowarzyszenia – do czasu ustania stanu epidemicznego. Po jego zakończeniu Stowarzyszenie ma 60 dni, aby wybrać władze na nową kadencję. Miejmy nadzieję, iż będzie mogło to nastąpić podczas najbliższego, planowanego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia w Mielnie – Unieściu.

Zarząd Wielopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych.