VI Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Ośrodków Kuratorskich

W dniu 8 grudnia 2012r. odbędzie się VI Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Ośrodków Kuratorskich. Głównym organizatorem jest Ośrodek Kuratorski przy Sądzie Rejonowym w Jarocinie przy współudziale Stowarzyszenia na rzecz Wsparcia i Rozwoju ,,Familia,, w Jarocinie.

Partnerem VI Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Nożnej Ośrodków Kuratorskich jest również Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych

Turniej odbędzie się na Hali sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie ul. Franciszkańska 2.

Na imprezę chcielibyśmy zaprosić młodzież z Ośrodków skupionych przy Sądach Rejonowych na terenie całej Polski. Z wieloma Ośrodkami spotykamy się już od pięciu lat, chętnie powiększymy grono naszych znajomych. Celem Turnieju jest integracja ośrodków i stworzenie możliwości wymiany doświadczeń, dla młodzieży możliwość dobrej zabawy i uczciwej rywalizacji. Uczestnictwo w Turnieju jest bezpłatne. Organizatorzy zapewniają wyżywienie.

Od trzech lat patronat nad imprezą obejmuje Minister Sprawiedliwości. Partnerami są: Burmistrz Miasta Jarocin, Starostwo Powiatowe w Jarocinie, patronat medialny obejmują regionalne media.

Termin przesyłania zgłoszeń: do 20 listopada br. na adres e-mail familia.jarocin@wp.pl

Informacji udziela Kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Jarocinie -Joanna Wasielewska pod nr tel.62 505 29 76 lub 608 637 381.

REGULAMIN

§ 1.

ORGANIZATOR

Głównym Organizatorem Turnieju Piłkarskiego jest Ośrodek Kuratorski przy Sądzie Rejonowym w Jarocinie /adres 63-200 Jarocin al.Niepodległości 15

Stowarzyszenie na rzecz wsparcia w rozwoju rodziny ,,Familia,, w Jarocinie

§ 2.

KONTAKT

Wszelkie informacje uzyskać można pod numerem telefonu 608 637 381 lub drogą mailową familia.jarocin@wp.pl

§ 3.

UCZESTNICTWO

Turniej skierowany jest dla uczestników Ośrodków Kuratorskich istniejących na terenie Polski. Preferowany wiek uczestników od 12 do 18 lat.

§ 4.

SYSYTEM ROZGRYWEK

1.Zespoły grają w składach sześcioosobowych, pięciu graczy w polu + bramkarz.

2.Opiekun musi posiadać listę startową zawodników według wzoru załączonego w Regulaminie.

3.Drużyna musi mieć jednego Opiekuna, który odpowiada za zawodników podczas turnieju.

4.Pełną odpowiedzialność za posiadanie ważnych badań lekarskich ponosi Opiekun reprezentacji.

Do obowiązków organizatora turnieju należy:

– Przygotowanie boiska do gry zgodnie z regulaminem

– Wyznaczenie sędziów

– Zapewnienie opieki lekarskiej

– Zapewnienie ciepłego posiłku podczas turnieju

§5.

ZASADY GRY

1. Czas gry: 2 x 10 minut + 5 minutowa przerwa.

2. Zespół liczy max. 10 zawodników: na boisku znajduje się 5 zawodników w polu + bramkarz oraz 4 zawodników rezerwowych.

3. Obuwie sportowe na hale.

4. Bramkarz może chwytać piłkę tylko w polu bramkowym.

5. Gra bez „spalonego”

6. Zmiany hokejowe.

7. Podczas wykonywania stałych fragmentów gry zawodnicy drużyny przeciwnej muszą znajdować się przynajmniej w odległości 1,5 m. od piłki.

9. Rzut karny wykonywany jest z odległości 9 m. od bramki.

W przypadku bramki o wymiarach 2 x 3 m. w rundzie eliminacyjnej, rzut karny wykonywany jest z odległości 7m. od bramki.

Pozostałe przepisy zgodnie z przepisami Polskiego Związku Piłki Nożnej.

§ 6.

PUNKTACJA

Za wygrany mecz drużyna otrzymuje 3 punkty, za remis 1 punkt, w przypadku porażki 0 punktów.

O kolejności miejsc w grupie decydują:

1. Większa liczba zdobytych punktów.

2. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwa zespoły decydują:

A/ wynik bezpośredniego spotkania,

B/ lepsza różnica bramek w całym turnieju,

C/ większa liczba zdobytych bramek w całym turnieju.

3. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez więcej niż dwa zespoły przeprowadza się dodatkową punktację pomocniczą spotkań wyłącznie między zainteresowanymi zespołami (tzw. „mała tabela”), kierując się kolejno zasadami podanymi w punkcie 2 w podpunktach A, B oraz C biorąc pod uwagę jedynie wyniki spotkań pomiędzy zainteresowanymi zespołami.

W meczach, które muszą wyłonić zwycięzcę, w przypadku remisu, przeprowadza się dogrywkę trwającą 2 x 5 minut i gra się do „złotej bramki”. Następnie rzuty karne strzelane najpierw po 3, potem po 1 razie do skutku.

§ 7.

ZGŁOSZENIA DO Turnieju Piłkarskiego

Zgłoszenia (załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) należy wypełnić i przesłać  w załączonej kopercie zwrotnej do Biura Organizacyjnego w Jarocinie.

Karta drużyny musi zawierać:

– nazwę drużyny,

– imię, nazwisko, podpis i telefon kontaktowy Opiekuna drużyny,

– podpis Opiekuna zespołu,

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie imprezy.

(załącznik nr 1 do Regulaminu)

ZGŁOSZENIE

Ośrodek Kuratorski w …………………………………………………………………

Tel…………………………………………..

Lp. Imię i nazwisko zawodnika Data urodzenia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Potwierdzam, że wyżej wymienieni zawodnicy nie mają przeciwwskazań do gry w piłkę nożną.

Opiekunem zespołu jest Pan/Pani:

imię i nazwisko

A tak to wyglądało w roku 2010 i 2011.

Dodaj komentarz