Unieście 2014 – Relacja

Unieście 2014 r. Relacja ze szkolenia.

W dniach 14-16 maja 2014 r. odbył się kolejny zjazd szkoleniowy połączony z Walnym Zgromadzeniem Członków Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych. Tradycyjnie miejscem naszego spotkania był Policyjny Ośrodek Konferencyjno Wypoczynkowy Krokusw Unieściu /k. Mielna.

Naszymi gośćmi, a zarazem wykładowcami byli Pani Małgorzata Mrówczyńska – Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, Pan SSO Piotr Hejduk – Przewodniczący V Wydziału Penitencjarnego Sądu Okręgowego w Poznaniu, Pan Henryk Pawlaczyk – Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów, Pan dr Paweł Popek – Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Humanistycznych – Instytut Pedagogiki. Swoją obecnością zaszczycili nas również Kurator Okręgowa Pani Beata Kardysz z Sądu Okręgowego w Koszalinie, z- ca Kuratora Okręgowego w Koszalinie Pani Wiesława Sielicka oraz Dyrektor Sądu Okręgowego w Poznaniu Pan Jarosław Kaczmarek. Wykładowcami byli również, nasz kolega z WSKS Pan dr Michał Szykut – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – Wydział Nauk Pedagogicznych, kurator specjalista w Sądzie Rejonowym w Lęborku oraz koleżanka Pani Joanna Wasielewska kurator specjalista, kierownik Ośrodka Kuratorskiego w Jarocinie.

Szkolenie rozpoczął wykładem inauguracyjnym Pan Henryk Pawlaczyk Przewodniczący KRK omawiając współczesną kuratelę w społeczeństwie obywatelskim. Po wykładzie inauguracyjnym odbyło się Walne Zgromadzenie WSKS, na którym udzielono absolutorium kończącemu 3-letnią kadencję Zarządowi, dokonano wyboru nowego Zarządu.

W drodze wyborów do Zarządu WSKS wybrano:

Prezes – Wojciech Mroczkowski (SO Poznań)

Wiceprezes – Anna Żołądek (SR Elbląg)

Wiceprezes – Witold Czubak (SR Ostrów Wlkp.)

Sekretarz – Marcin Iwanowski (SR Śrem)

Skarbnik – Hanna Kuczewska (SR Poznań – Stare Miasto)

Członkowie Zarządu:

– Halina Wojnicz (SR Konin)

– Ewa Sotnik-Pelutis (SR Słupsk)

– Radosław Kossakowski (SR Gniezno)

– Paweł Czerny (SR Poznań – Nowe Miasto i Wilda)

– Łukasz Storch (SR Koszalin)

– Stanisław Kuźmiak (SR Żagań)

W pierwszym dniu w związku z 15–leciem istnienia naszego Stowarzyszenia została otwarta wystawa fotograficzna oraz udostępniono kroniki przedstawiające i opisujące naszą działalność przez ostatnie 15 lat. Wystawę – galerię przygotowały koleżanki Pani Ewa Woźna-Płusa – kurator specjalista SR w Krośnie Odrzańskim oraz Pani Justyna Karolak starszy kurator zawodowy SR w Elblągu. Wystawa cieszyła się ogromnym zainteresowaniem i przywoływała wiele miłych i radosnych wspomnień.

W drugim dniu w części szkoleniowej wykłady przeprowadzili między innymi dr Paweł Popek, który podczas swojego pierwszego wykładu w interesujący sposób omówił znaczenie proaktywności i odpowiedzialności w perspektywie pracy probacyjnej kuratorów sądowych, natomiast podczas drugiego wykładu równie ciekawie omówił wybrane metody wychowawcze przydatne w pracy kuratora rodzinnego w obszarze budowania relacji z podopiecznym.

Pani Małgorzata Mrówczyńska – Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, przeprowadziła wykład dotyczący współpracy Dyrektorów Sądów z Kuratorską Służbą Sądową w zakresie planowania i wydatkowania środków finansowych. Wykład został bardzo ciekawie przedstawiony, co spotkało się z ogromnym zainteresowaniem słuchaczy.

Pan SSO Piotr Hejduk, jak zawsze w bardzo interesujący sposób omówił propozycje zmian przepisów prawa karnego związane z pracą kuratora sądowego pionu karnego.

Wszystkie wykłady z powodu ograniczonych ram czasowych nie mogły całkowicie zaspokoić zainteresowania poruszaną tematyką, dalsze rozmowy toczyły się w kuluarach .

W związku z obchodami 15-lecia istnienia WSKS Zarząd oraz Walne Zgromadzenie postanowiło wyróżnić i nadać Honorowe Członkowstwo WSKS dla osób nie będących kuratorami sądowymi, niezwykle zasłużonych, współpracujących z nami i przychylnych naszym działaniom.

Honorowymi członkami zostali:

Pan SSA Henryk Komisarski – Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu,

Pan SSO Piotr Hejduk – Przewodniczący V Wydziału Penitencjarnego Sądu Okręgowego w Poznaniu,

Pan Witold Namyślak – Burmistrz Miasta Lęborka

Pan Robert Cotterell – zastępca Dyrektora Służb Probacyjnych w Barnsley w Wielkiej Brytanii.

Tradycyjnie, oprócz uczestnictwa w wykładach i zgromadzeniu, mieliśmy okazję do spotkań i rozmów, na co w trakcie całego roku nie mamy zbyt wiele czasu. Była również okazja do integracji oraz dobrej zabawy podczas uroczystych kolacji. Pogoda pozwoliła na popołudniowe spacery po plaży. Wydaje się, że po raz kolejny było to bardzo miłe i przydatne merytorycznie szkolenie, mamy nadzieję, że wszyscy spotkamy się ponownie w przyszłym roku.

Z pozdrowieniami

Zarząd WSKS

Foto Ewa Woźna Płusa

Dodaj komentarz