PaT w Ostrowie Wielkopolskim

„Dzień Bezpieczeństwa”
W dniu 11 kwietnia w III Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowie Wielkopolskim odbyły się zajęcia profilaktyczne dla uczniów klas pierwszych, które prowadzone były przez specjalistów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Przeprowadzone warsztaty dotyczyły problematyki narkotyków i dopalaczy wśród młodzieży. Zajęcia prowadził również kurator sądowy II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Ostrowie Wielkopolskim, które dotyczyły zagadnienia odpowiedzialności prawnej nieletnich. Przedsięwzięcie to realizowane było w ramach programu KGP Profilaktyka a Ty. Dzień bezpieczeństwa realizowany na terenie garnizonu wielkopolskiego Policji ma na celu przekazanie wiedzy na temat konsekwencji psychologicznych, społecznych i prawnych zażywania substancji i środków odurzających, a także wskazywanie możliwości uzyskania pomocy oraz istniejących alternatyw na życie wolne od uzależnień.

PaT w Ostrowie Wielkopolskim