Lębork 2017 – Agenda

Lębork, dnia 20 czerwca 2017 r.

                                                                                   Szanowni Państwo

 

Przedstawiam agendę tegorocznych  XI Lęborskich Wydarzeń:

Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Poszukiwanie nowych koncepcji pracy z osobami popełniającymi przestępstwa 30.06.2017 r. Sala Rajców Urzędu Miejskiego w Lęborku:

 • 10.00 Przywitanie uczestników spotkania, promocja publikacji  Wielkowymiarowość profilaktyki, resocjalizacji i readaptacji społecznej. Tradycja, współczesność i perspektywy inicjatyw probacyjnych – dr Michał Szykut  (UMK w Toruniu, ZKSS w Lęborku)
 • 10.15 – Wprowadzenie w tematykę konferencji prof. nadzw. dr hab. Piotr Chomczyński  (Uniwersytet Łódzki)
 • 10.25 – Biosocial Criminology: Recent Findings and Challenges for Crime Prevention and Rehabilitation – Prof. Roger Gay (Uniwersytet Północna Karolina, Stany Zjednoczone)
 • 10.55 – Sicarios – żołnierze karteli. Socjologiczna analiza karier dewiacyjnych – prof. nadzw.  dr hab. Piotr Chomczyński  (Uniwersytet Łódzki)
 • 11.15 –  Płacimy za rezultaty. Prywatyzacja probacji w Zjednoczonym Królestwie – dr Michał Szykut (UMK w Toruniu, ZKSS w Lęborku)
 • 11.25 – Poszukiwanie nowych koncepcji….karania osób popełniających przestępstwa  – dr Katarzyna Witkowska – Rozpara (Uniwersytet Warszawski)
 • 11. 45 – przerwa kawowa
 • 12.05 – Resocjalizatorzy i resocjalizowani wobec normy zaufania – doc. dr Przemysław Frąckowiak (WWSSE w Środzie Wielkopolskiej)
 • 12.25 – Rola ruchu i ekspresji w procesie samorozwoju osób pozbawionych wolności – walory resocjalizacyjne choreoterapii i arteterapii Dr Anna Glińska – Jachowicz (Uniwersytet Opolski)
 • 12.45 Networking i streetworking, profilaktyka na nasze czasy – mgr inż. Wojciech Przybysz Stowarzyszenie Wędka w Toruniu
 • 13.05 Psychologiczne aspekty zarządzania ryzykiem przez kuratora sądowego podczas wykonywania czynności służbowych w terenie – mgr Tomasz Kilarski (Zakład Karny w Koziegłowach)
 • Zakończenie Konferencji

13.30 – 14.30 Obiad w Baszcie

01.07.2017, Międzynarodowy Probacyjny Turniej Piłkarski  Stadion Miejski w Lęborku, start godz. 9.30